CityDynamiek Eindhoven

Informatie Stichting CityDynamiek Eindhoven

Een uniek samenwerkingsverband
CityDynamiek Eindhoven is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente en vertegenwoordigers van een groot aantal private partijen. Zoals de detailhandel, horeca, hotels, vastgoed, kennisinstellingen, financieel/juridische- en maatschappelijke/culturele organisaties.

Heldere doelen
CityDynamiek Eindhoven is een zelfstandige organisatie, met twee duidelijke doelstellingen:

• We willen de bekendheid, aantrekkelijkheid en kwaliteit van Eindhoven verbeteren. Zorgen dat er nationaal en internationaal een positief beeld bestaat over Eindhoven, zodat consumenten onze stad graag bezoeken en ondernemers zich hier willen vestigen.
• We willen de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij hun stad versterken. Want meer betrokkenheid heeft een positieve invloed op het werk- en leefklimaat in Eindhoven en de waardering voor onze stad.

Concrete taken en producten
CityDynamiek Eindhoven voert de volgende taken en producten uit:

• Citymarketing
• Initiëring en acquisitie van nieuwe events voor het (stads)hart
• Coördinatie en sponsering van evenementen en projecten
• Ondersteuning en advisering voor gemeente en derden
• Exploitatie van buitenreclame

Onaantastbare kernwaarden
CityDynamiek Eindhoven is voor alles een organisatie die zich als initiator, ondersteuner en intermediair ten dienste stelt aan de partners in de stad. We focussen ons op het belang van de stad en haar partners, op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. We willen actieve en open netwerkverbanden tot stand brengen, die bij kunnen dragen aan het maatschappelijk en ondernemersbelang. Dat betekent dat de Stichting beperkt van omvang kan zijn; het gaat immers om dat de partners in de stad maximaal ingeschakeld worden en participeren.

De organistatie
Het bestuur van de Stichting CityDynamiek Eindhoven bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke stromingen. De medewerkers van CityDynamiek Eindhoven zijn: Eric Boselie - Directeur, Marianne Kiemeney - Office Manager, Richard Ponjee - Exploitatie & Projectmanager, Marieke Berkvens - Projectmanager, Robbert ten Caten - Projectmanager en Patrick Hoffland - Controlling.

CityDynamiek Eindhoven stáát

Bestuur en medewerkers zijn ervan overtuigd dat dit unieke samenwerkingsverband bijzonder mooie resultaten gaat opleveren. Voor alle partners en voor onze stad!

Stichting CityDynamiek Eindhoven bestaat niet meer en is sinds december 2011 verder gegaan onder de naam Eindhoven365.

Eindhoven in Beeld

Advertentie

Het weer in Eindhoven

Pinterest Eindhoven